В помощ на ученика по английски и немски език. Индивидуална работа с ученика по дадения език – подготовка за контролно или класно, проверка на домашна работа или превод, диктовки. Допълнителна работа по учебния материал взет в час. За ученици от 1-ви до 12-ти клас.