На тази възраст тийнейджърите търсят поле за изява, усъвършенстват придобитите знания и се стремят да бъдат най-добрите. С нашите програми те имат тази възможност докато се изразяват свободно, обсъждат дадена тема, работят по проект и най-важното – запознават се и свикват с формата на изпитите за международни сертификати FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL.

Promo